آزمون تامین نیروی انسانی شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو

شرکت مهندسی مهساب آرتانیرو در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری، از بین داوطلبان مرد بومی استان گیلان تعداد ۲۲ نفر نیروی انسانی مرد را به عنوان اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال به کارگیری نماید.

***قابل توجه ثبت نام کنندگان گرامی***

مهلت ثبت نام در آزمون شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو تا روز یک شنبه ۹۷/۱۲/۰۵ تمدید گردید.

 

ثبت نام آزمون تامین نیروی انسانی
شرکت مهساب آرتا نیرو

 

اطلاعیه آزمون تامین نیروی انسانی مهساب آرتا 1

اطلاعیه آزمون تامین نیروی انسانی مهساب آرتا 2