اعضا و همکاران

  • ریاست واحد آموزش و مرکز آموزش از راه دور مؤسسه: دکتر محمد نقی عرب زاده
  • مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی: رمضانعلی الماسی
  • مدیر امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی
  • مدیر آموزش: اکبر بلالی
  • آموزش کوتاه مدت: مسلم فلاحتی
  • دپارتمان حراست: فرشاد زرجو – سیده منیره میرحامد – عبداله حبیب زاده
  • دپارتمان مدیریت دانش: نجمه امانی – علیرضا رضا زاده
  • دپارتمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل: الهه شریفی پور – سیده سیما بهری
  • دپارتمان آموزش های تخصصی و مهارتی: سعید جعفری نژاد