تماس با ما

دفتر ریاست : ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۱۳

دورنگار دفتر ریاست : ۳۳۳۲۸۰۸۹-۰۱۳

امور آموزش کوتاه مدت : ۳۳۳۲۱۹۷۲-۰۱۳

امور آموزش الکترونیکی : ۳۳۳۱۱۱۳۵-۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳

امور مالی : ۳۳۳۳۳۴۴۲-۰۱۳

اداری و پشتیبانی : ۳۳۳۴۵۵۶۹-۰۱۳

دپارتمان حراست : ۳۳۳۴۴۵۵۶۸-۰۱۳

دپارتمان مدیریت دانش : ۳۳۳۲۶۰۵۶-۰۱۳

دپارتمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : ۳۳۳۲۶۰۵۶-۰۱۳

پست الکترونیکی :  shtt@ieht-gtc.ir

وب سایت : www.ieht-gilan.ir


آدرس :رشت – چهارراه پورسینا – خیابان دکتر حشمت

کد پستی :۳۵۸۸۴ – ۴۱۳۷۸