آزمون تغییر حالت اشتغال (نوبت سوم) – شرکتهای مدیریت تولید برق

آزمون تغییر حالت اشتغال (نوبت سوم) – شرکتهای مدیریت تولید برق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در حوزه گیلان و قزوین برگزار می گردد.

 

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون