اجرای دوره مهارت های مهربانی بزرگ

اجرای دوره مهارت های مهربانی بزرگ توسط مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو با همکاری واحد آموزشی گیلان

دوره مهارت های مهربانی بزرگ که به پیشنهاد مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو به منظور توانمند سازی معنوی کارکنان و شاغلین در وزارت نیرو به همراه خانواده بصورت وبینار (ویدئو کنفرانس) برگزار میگردد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده با مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو و با هماهنگی دفتر مرکزی موسسه این دوره در طی هفت مرحله بصورت تاریخ های جداگانه (دوشنبه هر هفته) که تاریخ شروع آن بیست یکم آبان ماه و تاریخ پایان دوره سوم دی ماه سال نود هفت می باشد و استاد دوره جناب آقای دکتر اقبالی نسب در حال اجرا می باشد و قابل ذکر است در هر جلسه به نظرات و ایده برتر جوایزی از سوی مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو اهداء می گردد.

basij.ieht-gtc.ir

مهارت های مهربانی بزرگ