اعلام نتایج آزمون تامین نیروی انسانی شرکت مهندسین باختر مشاور

شرکت مهندسین باختر مشاور در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری از بین داوطلبان مرد بومی استان گیلان تعداد ۲۸ نفر را به عنوان اپراتور پست‌های فوق توزیع و انتقال به کارگیری نماید.

 

مشاهده نتایج آزمون تامین نیروی انسانی شرکت مهندسین باختر مشاور