افتتاح پروژه های هفته سی و سوم پویش هر هفته الف ب_ایران

شرکت و حضور سرپرست واحد آموزشی گیلان جناب آقاب مهندس بلالی در افتتاح پروژه های هفته سی و سوم پویش هر هفته الف ب_ایران که در روز سه شنبه دوم دی ماه در استانداری گیلان برگزار گردید .