انتصاب دکتر خلیل بانان علی عباسی به سرپرستی موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه، طی حکمی از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، دکتر خلیل بانان علی عباسی به سمت سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق منصوب گردید. در این حکم چنین آمده است: جناب آقای دکتر بانان با عنایت به سوابق ارزشمند جنابعالی با حفظ سمت (مدیر کل دفتر توسعه و تحول اداری وزارت نیرو) و تا تعیین ابلاغ حکم ریاست موسسه فوق، به سمت سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق منصوب می شوید. لذا ضمن هماهنگی با معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و تعامل موثر و جلب همکاری با مدیران ارشد صنعت آب و برق نسبت به انجام ماموریت های موسسه و امور جاری اهتمام ورزید.