برگزاری آزمون ارتقاء شغلی در شرکت مدیریت تولید برق لوشان

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی در شرکت مدیریت تولید برق لوشان توسط واحد آموزشی گیلان در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۹٫