برگزاری جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی استان با حضور دبیر محترم شورای فرهنگی صنعت آب و. برق گیلان، حاج آقا کمالی و قا‌ئم مقام ایشان جناب آقای پور محمد و اعضای شورای فرهنگی مرکز گیلان در دفتر ریاست محترم  در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ برگزار گردید. در این جلسه مسائلی پیرامون مشارکت امور فرهنگی مرکز گیلان با شورای انسجام بخشی استان و همچنین راهکارها و پیشنهادات لازم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.