برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزارهای مطالعه شبکه

دوره آموزشی نرم افزارهای مطالعه شبکه با تمرکز بر آموزش نرم افزار DIgSILENT ویژه کارشناسان برق منطقه ای استان گیلان برگزار گردید. این دوره آموزشی با حضور ۱۱ نفر از متخصصین شبکه فوق توزیع در واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.