برگزاری دوره های آموزشی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

  •  دوره های آموزشی مذکور با حضور ۶۰ نفر از متخصصین صنعت آب و برق استان گیلان و قزوین در شهر رشت و مورخ ۱ و ۲ آذر اجرا گردید. از اساتید مدعو این دوره جناب آقای دکتر صفری، راهبر ارشد صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی در پژوهشگاه نیرو، و جناب آقای دکتر فراهانی معاونت دفتر آموزش وزارت نیرو، در این دوره ها حضور داشتند. امید است با تلاش های مجدانه در راستای پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی، گامی محکم و استوار در مسیر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو تحقق یابد.

 

  • در راستای پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی و همسو با اهداف بلند مدت توسعه منابع انسانی وزارت نیرو، دوره های آموزشی مرتبط با همکاری واحد آموزشی گیلان اجرا گردید. دوره آموزشی «آشنایی با صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی» و «تربیت و توانمندسازی ارزیابان صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی» در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه با حضور ۲۵ نفر از متخصصین صنعت برق حرارتی و حضور نماینده شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در نیروگاه شهید رجائی برگزار گردید.

 

  • گام اول پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه ای در صنعت آب و برق : در راستای پیاده سازی و اجرای نظام صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق، دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴با تدریس جناب آقای دکتر فدایی ریاست مرکز صلاحیت حرفه ای و با حضور ۵۳ نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت شرکت های استان گیلان و قزوین در شهر رشت برگزار گردید.