برگزاری وبینار دانستنی های زیست محیطی در منزل (ویژه بانوان)

این وبینار آموزشی به صورت پخش زنده اینترنتی روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ برروی سایت مرکز آموزش های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.