جلسه مشترک دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و موسسه

جلسه مشترک با حضور جناب آقای مهندس جعفرزاده مدیر کل محترم دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و جناب آقای دکتر بانان سرپرست محترم موسسه و معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر ریاحی و مهندس عرب زاده رییس واحد آموزشی گیلان (مجری آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو) در تاریخ  ۱۳/۰۷/۹۸ در ساختمان حوزه ستادی (وزارت نیرو) برگزار گردید که از اهم موضوعات مطرح شده در جلسه ارائه گزارش و عملکرد، آمار و اطلاعات مربوط به آموزش های برگزار شده از سوی واحد آموزشی گیلان در حوزه مدیرت بحران و پدافند غیر عامل و بررسی وضعیت پلان (طرح) آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق، به گزارش روابط عمومی واحد آموزشی گیلان در پایان پس از تبادل نظر بین دفتر مدیریت بحران و موسسه در خصوص مفاد تفاهم نامه و نحوه ادامه همکاری فی ما بین تعیین و مقرر شد تفاهم نامه جدید تهیه و به امضاء طرفین رسانده شود.