حضور پر رنگ موسسه و واحد آموزشی گیلان در سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت آب وتاسیسات آب و فاضلاب ایران به مدت ۴ روز درتاریخ ۲۴ الی۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ و درمحل دائمی نمایشگاههای بین اللملی تهران برگزار شد. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و واحد آموزشی گیلان با شرکت در این نمایشگاه در سالن ۳۸Bغرفه ۶۳۱با نمایش توانمندی های خود در زمینه آموزش وپژوهش در صنعت آب و فاضلاب حضوری پررنگ داشتند. بازدید سرپرست محترم وزارت نیرو جناب آقای مهندس ستار محمودی به همراه سایر مسئولین وزارت نیرو در روز اول نمایشگاه از غرفه موسسه نقطه عطف و مایه افتخار موسسه در این نمایشگاه بود. دراین نمایشگاه خدمات آموزشی موسسه مرتبط با صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در معرض دید بازدیدکنندگان و متخصصین این حوزه قرار گرفت.

 

حضور پر رنگ موسسه و واحد آموزشی گیلان در سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب