خجسته میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا گرامی باد

خجسته میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا، دخت نبی مکرم اسلام گرامی باد.