اعضا و همکاران

 • ریاست واحد آموزشی و پژوهشی گیلان : اکبر بلالی
 • سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی : مژده بامدادی
 • مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی : رمضانعلی الماسی
 • امور اداری و مالی : فریدون پورسمیعی
 • گروه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی : سمانه علیزاده
 • گروه اجرای آموزش های الکترونیکی : محمد پالیزکار – سیده سیما بهری
 • گروه اجرای آموزش های حضوری : مسلم فلاحتی – محمد رضا مومنی
 • گروه اجرای آموزش های حراست : پویان هدایت پور
 • گروه اجرای آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : محدثه احمدپور
 • ارزشیابی و صدور گواهینامه: شهربانو مهری
 • نظارت و ارزیابی: سیدکامران کیایی
 • فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش