تماس با ما

 • ریاست واحد آموزشی و پژوهشی گیلان : اکبر بلالی
 • سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی : مژده بامدادی  ۳۳۳۱۱۱۳۵-۰۱۳
 • دفتر ریاست و روابط عمومی : رمضانعلی الماسی  ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۱۳
 • امور اداری و مالی : فریدون پور سمیعی  ۳۳۳۳۳۴۴۲-۰۱۳
 • گروه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی : سمانه علیزاده  ۳۳۳۱۱۱۳۵-۰۱۳
 • گروه اجرای آموزش های الکترونیک : محمد پالیزکار  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • گروه آموزش حضوری : مسلم فلاحتی   ۳۳۳۲۱۹۷۲-۰۱۳
 • گروه اجرای آموزش های حراست : پویان هدایت پور  ۳۳۳۴۵۵۶۸-۰۱۳ , ۰۹۱۱۹۴۹۵۰۳۴
 • گروه اجرای آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل: محدثه احمدپور   ۳۳۳۲۶۰۵۶ – ۰۱۳
 • ارزشیابی و صدور گواهینامه : شهربانو مهری  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • اداری و پشتیبانی : محسن فرهبد ۳۳۳۴۵۵۶۹-۰۱۳
 • نظارت و ارزیابی : سیدکامران کیایی  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • دورنگار: ۳۳۳۲۸۰۸۹ – ۰۱۳
 • پست الکترونیکی :  shtt@ieht-gtc.ir
 • وب سایت : www.ieht-gilan.ir

 • آدرس :رشت – چهارراه پورسینا – خیابان دکتر حشمت
 • کد پستی :۳۵۸۸۴ – ۴۱۳۷۸