تماس با ما

ریاست واحد آموزشی گیلان : اکبر بلالی

مرکز آموزش از راه دور : مژده بامدادی  ۳۳۳۱۱۱۳۵-۰۱۳

دفتر ریاست : رمضانعلی الماسی  ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۱۳

دورنگار دفتر ریاست : ۳۳۳۲۸۰۸۹-۰۱۳

امور آموزش حضوری : مسلم فلاحتی   ۳۳۳۲۱۹۷۲-۰۱۳

گروه اجرای آموزش های غیر حضوری : محمد پالیزکار  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳    داخلی  …..

گروه اجرای آموزش حراست : فرشاد زرجو  ۳۳۳۴۵۵۶۸-۰۱۳

گروه نظارت بر صدور صورتحساب و گواهینامه : شهربانو مهری  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳   داخلی  …..

امور اداری و مالی : فریدون پور سمیعی  ۳۳۳۳۳۴۴۲-۰۱۳

اداری و پشتیبانی : محسن فرهبد ۳۳۳۴۵۵۶۹-۰۱۳

فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳  داخلی  …..

نظارت و ارزیابی : سیدکامران کیایی  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳  داخلی  …..

پست الکترونیکی :  shtt@ieht-gtc.ir

وب سایت : www.ieht-gilan.ir


آدرس :رشت – چهارراه پورسینا – خیابان دکتر حشمت

کد پستی :۳۵۸۸۴ – ۴۱۳۷۸