تماس با ما

 • ریاست واحد آموزشی و پژوهشی گیلان : اکبر بلالی
 • مدیر امور آموزش های الکترونیکی : مژده بامدادی  ۳۳۳۱۱۱۳۵-۰۱۳
 • دفتر ریاست و مشاور ریاست در امور بانوان و خانواده : سمیه وفایی ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۱۳
 • گروه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی : سمانه علیزاده  ۳۳۳۱۱۱۳۵-۰۱۳
 • گروه اجرای آموزش های الکترونیکی : محمد پالیزکار  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • گروه آموزش حضوری : پویان هدایت پور  ۳۳۳۲۱۹۷۲-۰۱۳
 • گروه اجرای آموزش های حراست : منیره میرحامد  ۳۳۳۴۵۵۶۸-۰۱۳
 • گروه اجرای آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل: محدثه احمدپور  ۳۳۳۲۶۰۵۶ – ۰۱۳
 • ارزشیابی و صدور گواهینامه : شهربانو مهری  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • نظارت و ارزیابی : سیدکامران کیایی  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • فناوری اطلاعات : نیما فرح بخش  ۳۳۳۳۲۶۴۰-۰۱۳
 • امور مالی : فاطمه عینی ۳۳۳۳۳۴۴۲-۰۱۳
 • امور اداری : محسن فرهبد ۳۳۳۴۵۵۶۹-۰۱۳
 • دورنگار: ۳۳۳۲۸۰۸۹ – ۰۱۳
 • پست الکترونیکی :  shtt@ieht-gtc.ir
 • وب سایت : www.ieht-gilan.ir

 • آدرس :رشت – چهارراه پورسینا – خیابان دکتر حشمت
 • کد پستی :۳۵۸۸۴ – ۴۱۳۷۸