تماس با ما

ریاست واحد آموزشی گیلان : اکبر بلالی

مرکز آموزش از راه دور : مژده بامدادی  33311135-013

دفتر ریاست : رمضانعلی الماسی  33332620-013

دورنگار دفتر ریاست : 33328089-013

امور آموزش حضوری : مسلم فلاحتی   33321972-013

گروه اجرای آموزش های غیر حضوری : محمد پالیزکار  33332640-013    داخلی  …..

گروه اجرای آموزش حراست : فرشاد زرجو  33345568-013

گروه نظارت بر صدور صورتحساب و گواهینامه : شهربانو مهری  33332640-013   داخلی  …..

امور اداری و مالی : فریدون پور سمیعی  33333442-013

اداری و پشتیبانی : محسن فرهبد 33345569-013

انفورماتیک، نظارت و ارزیابی : سیدکامران کیایی  33332640-013  داخلی  …..

پست الکترونیکی :  shtt@ieht-gtc.ir

وب سایت : www.ieht-gilan.ir


آدرس :رشت – چهارراه پورسینا – خیابان دکتر حشمت

کد پستی :35884 – 41378