دوره های آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سال ۱۴۰۱

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دوره های آموزشی ویژه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل را برگزار می نماید.

۱- پدافند زیستی در در صنعت آب و برق (۸۹۳۲)

۲- اصول کلی پایداری و ایمنی سدها (۱۰۹۴)

۳- آشنایی با استاندارد ISO 45000 – کد (۵۰۳۹)

۴- آشنایی با استانداردهای صنعت برق (۳۳۴۵)

۵- مدیریت بحران و مقابله با بحران های کیفی آب (۲۶۱۷)

 

دوره های آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سال 1401