دوره های فرهنگی ویژه تیر ۱۴۰۱

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه تیر ۱۴۰۱ را به شرح ذیل برگزار می نماید.

۱- روابط سالم زوجین

۲- نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

۳- بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه

۴- اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

دوره های فرهنگی ویژه تیر 1401