دوره های فرهنگی ویژه خرداد ۱۴۰۱

مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال ۱۴۰۱ را به شرح ذیل برگزار می نماید.

۱- جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت

۲- توسعه و ترویج شیوه نامه های نوین مصرف آب و برق

۳- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

۴- معرفت و بصیرت حسینی

 

دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1401