دوره پژوهش محور با عنوان تست نفوذ از دوره های آموزشی حراست توسط واحد آموزشی گیلان

این دوره که از تاریخ ۲۴/۰۷/۹۶ لغایت ۲۶/۰۷/۹۶ بمدت ۳ روز و با شرکت ۱۰۹ نفر از کارشناسان حفاظت و فناوری اطلاعات بخش حراست شرکتهای صنعت آب و برق کشور در تهران و در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی نیروگاه طرشت با موفقیت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی واحد دوره پژوهش محور که برای اولین بار در سطح کشور به این شیوه برگزار گردید و مورد توجه مسئولین آموزش وزارت نیرو و ریاست محترم موسسه و مدیران حوزه حراست وزارت نیرو قرار گرفت که اساس این شیوه جدید براساس پژوهش و تحقیق و براساس موضوعات و سیلابس دوره توسط فراگیران منتخب و با حضور پنل داوری ارائه شده و نکات تکمیلی موضوع مقاله از سوی اساتید مطرح و با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 

دوره پژوهش محور با عنوان تست نفوذ از دوره های آموزشی حراست توسط واحد آموزشی گیلان