دیدار سرپرست محترم واحد با مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان گیلان

جناب آقای مهندس اکبر بلالی سرپرست واحد آموزشی گیلان و سرکار خانم مژده بامدادی سرپرست مرکز آموزش از راه دوره موسسه با جناب آقای مهندس خرمی مدیر عامل  محترم شرکت آب منطقه ای  استان گیلان  دیدار  و گفتگوکردند.

به گزارش روابط عمومی واحد  در این دیدار که به منظور  تعامل، تداوم و همکاری بیشتر در امور آموز ش در روز شنبه نوزدهم مهر ماه سال 1399  در شرکت آب منطقه ای استان برگزارگردید . مدیر عامل شرکت  ضمن تبریک  به جناب آقای بلالی از زحمات و تلاشهای واحد آموزشی گیلان در برگزاری دوره های آموزشی تشکر و قدر دانی نمودند. سپس سرپرست محترم واحد  ضمن قدر دانی از  زحمات ایشان  با پیشنهاد دوره های آموزشی  به شیوه های حضوری و غیر حضوری( بر خط وغیر بر خط  ) با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خواستار تعامل هر چه بیشتر  با واحد آموزشی شدند  و در پایان جناب آقای مهندس خرمی مدیر عامل شرکت ضمن رهنودهای لازم به  سرپرست واحد  آمادگی شرکت جهت همکاری در اجرای دوره های آموزشی را اعلام نمودند .