تقدیر از منتخبین مسابقه کتابخوانی و خادمین زیارت عاشورا

تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس بلالی سرپرست محترم واحد آموزشی گیلان از همکاران شرکت کننده در مسابقه کتابخوانی و خادمین زیارت عاشورا.