نتایج آزمون تامین نیروی انسانی شرکت مهساب آرتا نیرو

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون تامین نیروی انسانی شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو می رساند، نتایج آزمون مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ اعلام می گردد و از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

 

 

نتایج آزمون تامین نیروی انسانی
شرکت مهساب آرتا نیرو