نشست سرپرست محترم واحد با مدیر عامل محترم شرکت آب وفاضلاب و رییس شورای هاهنگی و انسجام بخشی مدیران ارشد ( وزارت نیرو )در استان قزوین

جناب آقای مهندس اکبر بلالی سرپرست واحد آموزشی گیلان و سرکار خانم مژده بامدادی  سرپرست مرکز آموزش از راه دور موسسه با جناب آقای مهندس بیرندوندی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان قزوین   رییس شورای هماهنگی مدیران  ارشد استان قزوین  دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد  در این نشست  که در روز سه شنبه بیست دوم مهرماه در شرکت آب و فاضلاب استان مذکور برگزار گردید  ابتدا آقای مهندس بلالی سرپرست محترم واحد  ضمن  تقدیر و تشکر از  شرکت آب وفاضلاب   به جهت  برگزاری نشست  درخواستهای اموزشی و مالی واحد را از  شرکت  بیان نمود و خواستار  حمایت  و همکاری بیشتر با واحد شدند  سپس  جناب آقای مهندس بیرند وندی ضمن خوش آمدگویی از حضور گرم همکاران واحد  وهمچنین  استقبال از  نظرات و پیشنهادات  آنان  قول مساعدت و همکاری با واحد آموزشی گیلان را  ارائه فرمودند.