نمونه سوالات دوره ایمنی پیمانکاران شرکت توزیع استان قزوین

برای دریافت نمونه سوالات برروی دکمه «بیشتر» کلیک کنید.

نمونه سوالات دوره ایمنی پیمانکاران شرکت توزیع استان قزوین:

 

نمونه سوالات عوامل زيان آور محيط کار (PDF)

نمونه سوالات حوادث شغلي دانشگاه علامه دهخدا (PDF)

نمونه سوالات بکارگيري تجهيزات حفاظت فردي و گروهي (PDF)

نمونه سوالات اطفاء حريق (PDF)

امداد و کمک هاي اوليه (PDF)

سوالات ايمني عمومي برق قزوين۹۷ (PDF)