برگزاری دوره های آموزشی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

 دوره های آموزشی مذکور با حضور ۶۰ نفر از متخصصین صنعت آب و برق استان گیلان و قزوین در شهر رشت و مورخ ۱ و ۲ آذر اجرا گردید. از اساتید مدعو این دوره جناب آقای دکتر صفری، راهبر ارشد صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی در پژوهشگاه نیرو، و جناب آقای دکتر فراهانی معاونت دفتر آموزش وزارت نیرو، در این دوره ها حضور داشتند. امید است با تلاش های مجدانه در راستای پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه ای...
بیشتر