جلسه آموزشی دوره های حراست شرکتهای صنعت آب و برق در واحد آموزشی گیلان

اولین جلسه آموزشی دوره های حراست با حضور جناب آقای دکتر بانان  سرپرست محترم موسسه و آقای مهندس عرب زاده ریاست محترم واحد آموزشی گیلان  و گروه آموزشی دپارتمان آموزشهای تخصصی  حراست واحد گیلان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کارکنان حراست شرکتهای صنعت آب وبرق کشور به ویژه دوره های نگهبانی بر اساس تقویم آموزشی مرکز حراست  وزارت نیرو در سال 98 در روز پنجشنبه بیست و پنجم مهر ماه  سا...
بیشتر

اولین جلسه آموزشی موسسه در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی موسسه، در نخستین جلسه آموزشی سال 98 که با حضور دکتر خلیل بانان سرپرست موسسه و دکتر ریاحی معاون آموزشی موسسه و سایر معاونین و مدیران آموزشی مجتمع ها برگزار گردید دکتر بانان سرپرست موسسه  با اشاره به ماموریت کاری موسسه و نقش آموزش و عملکرد آن در رسیدن به اهداف عالی موسسه، ارائه و بازتاب فعالیت ها و عملکرد موسسه و همچنین ایجاد کارگروه و تیم کارشناسی آموزش را ب...
بیشتر