دوره های آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سال ۱۴۰۱

دوره های آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سال 1401
واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دوره های آموزشی ویژه سال 1401 به شرح ذیل را برگزار می نماید. 1- پدافند زیستی در در صنعت آب و برق (8932) 2- اصول کلی پایداری و ایمنی سدها (1094) 3- آشنایی با استاندارد ISO 45000 - کد (5039) 4- آشنایی با استانداردهای صنعت برق (3345) 5- مدیریت بحران و مقابله با بحران های کیفی آب (2617...
بیشتر