دوره پژوهش محور با عنوان تست نفوذ از دوره های آموزشی حراست توسط واحد آموزشی گیلان

این دوره که از تاریخ 24/07/96 لغایت 26/07/96 بمدت 3 روز و با شرکت 109 نفر از کارشناسان حفاظت و فناوری اطلاعات بخش حراست شرکتهای صنعت آب و برق کشور در تهران و در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی نیروگاه طرشت با موفقیت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی واحد دوره پژوهش محور که برای اولین بار در سطح کشور به این شیوه برگزار گردید و مورد توجه مسئولین آموزش وزارت نیرو و ریاست محترم موسسه و ...
بیشتر