انتصاب دکتر خلیل بانان علی عباسی به سرپرستی موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه، طی حکمی از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، دکتر خلیل بانان علی عباسی به سمت سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق منصوب گردید. در این حکم چنین آمده است: جناب آقای دکتر بانان با عنایت به سوابق ارزشمند جنابعالی با حفظ سمت (مدیر کل دفتر توسعه و تحول اداری وزارت نیرو) و تا تعیین ابلاغ حکم ریاست موسسه فوق، به سمت سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کار...
بیشتر