برگزاری همایش اختتامیه دوره آموزشی فرهنگی و دینی ترنم وحی(۴) توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان و واحد آموزشی گیلان

دوره آموزشی ترنم وحی (4) که با هماهنگی امور بانوان و امور فرهنگی حوزه ستادی وزارت نیرو توسط واحد آموزشی گیلان برای کلیه شرکت های صنعت آب و برق به شیوه الکترونیکی برگزار شده که حدود 5000 نفر از کارکنان شرکت های صنعت آب و برق از مجموع 125 شرکت حضور فعالانه داشته اند که در مراسم اختتامیه دوره آموزشی ترنم وحی (4) که با حضور معا ون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو (جناب اقای ...
بیشتر