دوره های فرهنگی ویژه خرداد ۱۴۰۱

دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1401
مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال 1401 را به شرح ذیل برگزار می نماید. 1- جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 2- توسعه و ترویج شیوه نامه های نوین مصرف آب و برق 3- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) 4- معرفت و بصیرت حسینی  
بیشتر