دوره های فرهنگی ویژه خرداد ۱۴۰۱

دوره های فرهنگی ویژه خرداد 1401
مرکز آموزش های الکترونیکی با همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو، دوره های آموزشی فرهنگی ویژه خرداد سال 1401 را به شرح ذیل برگزار می نماید. 1- جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 2- توسعه و ترویج شیوه نامه های نوین مصرف آب و برق 3- آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) 4- معرفت و بصیرت حسینی  
بیشتر

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست شرکت های صنعت آب و برق

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست
جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست شرکت های صنعت آب و برق سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 در واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با حضور رئیس گروه اداره آموزش و کارشناسان آموزش دفاتر حراست شرکت های مادر تخصصی برگزار گردید.  
بیشتر

بازدید مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان

بازدید جناب آقای دکتر تکبیری مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو به همراه معاون و رئیس اداره حفاظت فیزیکی از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱  
بیشتر

جلسه هم اندیشی آموزشی با شرکت های توزیع برق و آب منطقه ای گیلان

جلسه هم اندیشی آموزشی شرکت های توزیع برق و آب منطقه ای با واحد آموزشی و پژوهشی گیلان چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰  
بیشتر